Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Đội nhảy đối kháng "Remix One Crew"
Khoa: 
Thành tích: 

Giành giải nhất Hạng mục “Uni Showcase” trong ngày hội thi đấu quốc tế Hip-Fest International 2018 

Academic year: 
2018-2019