Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Trần Minh Đức
Khoa: 
Môi trường và Bảo hộ lao động
Thành tích: 
  • Giải Ba cuộc thi Sáng kiến giải pháp quản lý năng lượng thông minh Châu Á năm 2018
Academic year: 
2018-2019