Nhảy đến nội dung
x

Học bổng dành cho anh/chị/em ruột cùng học TDTU

Học bổng dành cho anh/chị em ruột (cùng cha mẹ) đang học ngành chính trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp theo đúng chương trình đào tạo thì kể từ người học thứ 2 được cấp học bổng theo từng năm học. Mức học bổng 15% học phí/người học thứ 2/năm học