Nhảy đến nội dung
x

Học bổng dành cho các đối tượng khác

1. Học bổng dành cho sinh viên là cháu thuộc dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; là con cháu thuộc các gia đình trước đây ở trên đất của cơ sở Tân Phong; là con hoặc vợ, chồng giảng viên, viên chức của Nhà trường sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng hàng năm theo quyết định của Ban giám hiệu

2. Học bổng của các mạnh thường quân tài trợ

3. Học bổng đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau

4. Học bổng Vũ Đình Liễu

5...