Nhảy đến nội dung
x

Học bổng dành cho con em Cán bộ công đoàn

Học bổng dành cho con, anh (chị), em ruột của Cán bộ công đoàn (cấp Ủy viên Ban chấp hành trở lên) đang công tác tại Liên đoàn lao động các Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Công đoàn ngành tương đương. Cấp học bổng tổng cộng 10.000.000 đồng/sinh viên/toàn khóa học (mười triệu đồng/mỗi sinh viên trong suốt khóa học; trong đó, chia ra: học phí 6.000.000 đồng/sinh viên; phí Ký túc xá: 4.000.000 đồng/sinh viên). Phương thức cấp: Học phí toàn khóa được trừ tất cả vào năm học cuối trước khi tốt nghiệp; phí Ký túc xá được khấu trừ mỗi tháng 100.000 đồng/sinh viên trong suốt thời gian cư ngụ học tập. Sinh viên không cư ngụ nội trú trong Ký túc xá của Trường sẽ không được hưởng khoản tài trợ này