Nhảy đến nội dung
x

Học bổng sinh viên nội trú

Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho các hoạt động Ký túc xá hoặc sinh viên nội trú nghèo vượt khó học tập; không vi phạm nội qui, qui chế sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng hàng năm theo quyết định của Ban Giám hiệu