Nhảy đến nội dung
x

Học bổng tân sinh viên các tỉnh hợp tác toàn diện với Trường

Sinh viên đạt điểm cao đầu vào của kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được Nhà trường cấp học bổng toàn phần năm thứ nhất bao gồm 100% học phí theo khung chương trình đào tạo