Nhảy đến nội dung
x

Xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

 

VVNH1.PNG

II. Đăng ký chứng nhận tại đây