Nhảy đến nội dung
x
Đăng ký hiến máu tình nguyện đợt 1 năm học 2018 - 2019

Thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn viên – Thanh niên của trường; hưởng ứng lời kêu gọi “Hiến máu cứu người” và giúp đỡ

Kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018

Căn cứ quá trình học tập của lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn

Kết quả kiểm tra Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt Tháng 12/ 2011

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 

Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)

Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng; thực hiện những việc làm cụ thể, góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kin

Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 10/ 2016

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

Kết quả vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng đền thờ Cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng)

Căn cứ thông báo số 13 –TB/ĐTN về việc Vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng đền thờ Cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 13 hệ (4 năm) Đại học, khóa 6 hệ Cao đẳng

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 13 hệ (4 năm) Đại h

Chuyển hồ sơ Đoàn các chi Đoàn khóa 10 các ngành 4,5 năm

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 10 các ngành 4,5 nă

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm ch

Subscribe to Thông báo đoàn-hội