Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tạm dừng học tập trung các môn lý thuyết tại Trường và thực hiện việc học tập trên nền tảng công nghệ số từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới

🚨 THÔNG BÁO V/v Tạm dừng học tập trung các môn lý thuyết tại Trường và thực hiện việc học tập trên nền tảng công nghệ số từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới 🚨

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 1431/UBND-VX ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng;

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan xảy ra ở một số tỉnh, thành trong nước trong những ngày qua, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo:

1. Tạm dừng học tập trung các môn lý thuyết tại Trường và thực hiện việc học tập trên nền tảng công nghệ số từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới

Tất cả Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) thực hiện việc học tập các môn lý thuyết trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến) từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới; HSSV thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập mà giảng viên giảng dạy hướng dẫn, tích cực ôn tập để thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá của từng môn học theo thông báo của giảng viên giảng dạy.

2. Đối với các môn học thí nghiệm, thực hành, đồ án, bảo vệ đề cương, luận văn… (các môn học không thể tổ chức trực tuyến): HSSV học tập trực tiếp theo thời khóa biểu và thông báo của Trường/Khoa/Trung tâm. HSSV đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Thông điệp 5K khi tham gia học tập tại Trường.

3. Hoạt động thi, kiểm tra: HSSV tham gia kiểm tra quá trình, giữa kỳ, thi cuối kỳ theo kế hoạch và thông báo của Trường/Khoa/Trung tâm đã ban hành. HSSV theo dõi cập nhật các thông báo mới về lịch thi, kiểm tra (nếu có) và có trách nhiệm đảm bảo việc tham gia thực hiện kỳ thi, kiểm tra nghiêm túc; thực hiện đầy đủ các quy định 5K khi tham gia thi, kiểm tra tại trường.

4. Tạm dừng các sự kiện, hoạt động ngoài trời tập trung trên 30 người bắt đầu từ 18h00 ngày 7/5/2021.

5. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

- Yêu cầu những giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức, người lao động (gọi chung là GVVC) và HSSV có lịch sử di chuyển đến các địa phương, khu vực thuộc vùng dịch hoặc các địa điểm được Bộ Y tế thông tin khoanh vùng trong thời gian từ ngày 22/4/2021 đến nay hoặc có tiếp xúc với người có đi qua vùng dịch trong thời gian trên, chủ động thực hiện khai báo y tế với địa phương và báo về Đơn vị quản lý/Khoa/Phòng/Ban chức năng của Trường để nắm bắt thông tin và kịp thời có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

- HSSV/GVVC không được chủ quan, lơ là, phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa dịch bệnh; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng; thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 báo cáo ngay với cơ quan y tế ở địa phương và thông tin đến Đơn vị quản lý/Khoa/Phòng/Ban chức năng của Nhà trường để có giải pháp kịp thời; đồng thời tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Trong thời gian học tập trên nền tảng công nghệ số, HSSV/GVVC hạn chế di chuyển nhiều nơi, thường xuyên theo dõi thông tin của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng cũng như theo dõi thông báo của Trường.

- HSSV/GVVC thực hiện khai báo lịch trình di chuyển theo thông báo của Trường.

- Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường có trách nhiệm thông tin, nhắc nhở đến HSSV/GVVC trong đơn vị và khách đến Trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt…khi vào Trường; theo dõi và báo cáo ngay các dấu hiệu, trường hợp bất thường xảy ra cho Ban ứng phó phòng, chống dịch bệnh và Lãnh đạo Nhà trường kịp thời xử lý.

hình