Nhảy đến nội dung
x

Nội dung triển khai về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ cho học tập trực tuyến

Kính gửi sinh viên,

Thực hiện theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ cho học tập trực tuyến;

Thực hiện theo văn bản số 3955/TLĐ-TC ngày 15/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo văn bản 2466/NHCS-TDSV ngày 4/4/2022 của Ngân hàng chính sách xã hội Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Cụ thể như sau:

1. Đối tượng vay vốn: Sinh viên đang theo học tại các trường đại học.

2. Điều kiện vay vốn: Sinh viên phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau:

a) Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (có bố, mẹ hoặc bố mẹ mất do dịch COVID-19);

b) Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

3. Mục đích sử dụng vốn vay:

Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

4. Mức vốn cho vay: tối đa 10 triệu đồng/sinh viên.

5. Lãi suất cho vay: 1,2%/năm.

Sinh viên thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo hướng dẫn số 2466/NHCS-TDSV ngày 4/4/2022 của Ngân hàng chính sách xã hội gửi yêu cầu cấp giấy xác nhận của Nhà trường (mẫu số 01/TDSV) theo hướng dẫn sau:

Truy cập hệ thống thông tin sinh viên --> Mục “Công tác sinh viên” --> Chọn “Chứng nhận sinh viên” --> Nộp đơn “Bổ sung hồ sơ cá nhân” --> Chọn “Vay vốn ngân hàng” điền đầy đủ thông tin, kiểm tra kết quả phản hồi và nhận giấy chứng nhận tại Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A0003).

Xem Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 tại đây

Xem Văn bản số 2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 tại đây

Trân trọng./.