Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo: Sử dụng/tái sử dụng nước bền vững trong môi trường đô thị

Tại Việt Nam, nước sinh hoạt có thể trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm do quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số va sự cạnh tranh sử dụng nước cho các mục đích khác. Ngoài ra, biến đổi khí hậu kèm nguy cơ lũ lụt, hạn hán gia tăng sẽ càng gây những áp lực lớn hơn. Thách thức này đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống và thay đổi trong quy hoạch và quản lý nước đô thị. 

Với mục đích tạo cơ hội cho chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà làm chính sách quản lý tài nguyên nước có cơ hội trao đổi, thảo luận, nhận thức toàn diện và hiệu quả hơn về các vấn đề quản lý tài nguyên nước và công nghệ xử lý nước cho vùng đô thị; Khoa môi trường và bảo hộ lao động Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) và các Tổ chức ngành nước của Hà Lan tổ chức Hội thảo tập huấn (Training workshop) với chủ đề Sử dụng/tái sử dụng nước bền vững trong môi trường đô thị (Sustainable Water Re-Use in Urban Environment).

Chương trình là một nội dung trong chuỗi các hoạt động hợp tác toàn cầu nhằm đề xuất các giải pháp bền vững trong quản lý nguồn nước, xử lý chất thải, phát triển đô thị, năng lượng và nông nghiệp.

Thời gian: ngày 04 và 05 tháng 11 năm 2019;

Địa điểm: Hội trường A403, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: gồm 05 phần chính:

  • Biến đổi khí hậu và sử dụng nước bền vững;
  • Công nghệ xử lý nước tiên tiến;
  • Cung cấp nguồn nước uống phi hóa chất từ các vùng khan hiếm;
  • Các khía cạnh pháp lý và kinh tế có liên quan;
  • Giáo dục, quản lý nguồn nhân lực và các khía cạnh xã hội.

Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Thông tin liên hệ:

TS. Tăng Văn Tài, email: tangvantai@tdtu.edu.vn, điện thoại: 0988 125 709;

Ms. Phạm Thị Hồng Nga, email: phamthihongnga@tdtu.edu.vn, điện thoại: 0909 489 819.