Nhảy đến nội dung
x

Tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với sinh viên

Hiện nay, sức khỏe của người dân đang bị ảnh hưởng không tốt bởi các yếu tố môi trường và hành vi của con người. Trong nỗ lực cải thiện chất lượng y tế, hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe; Bảo hiểm y tế đã chứng tỏ vai trò quan trọng, nhất là hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ y tế và giảm thiểu gánh nặng tài chính cho Chính phủ. Tuy nhiên, việc sử dụng Bảo hiểm y tế còn có nhiều vấn đề bất cập cần phải được cải thiện.

Với mục đích nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về tầm quan trọng của Bảo hiểm y tế, cách thức sử dụng bảo hiểm y tế một cách hiệu quả tại các cơ sở khám chữa bệnh trong nước; Khoa dược Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế và Công ty sách Phương Nam tổ chức Hội thảo: Tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với sinh viên.

Thông tin cho tiết về Hội thảo như sau:

Thời gian: 8:30, ngày 17 tháng 11 năm 2019 (Chủ nhật);

Địa điểm: Hội trường A403, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

Diễn giả chính: ThS. BS. Phan Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế (CHIR); bà Đặng Nguyễn Đông Vy, Phó giám đốc Công ty sách Phương Nam.

Thành phần tham dự: sinh viên Khoa dược và các Khoa khác có quan tâm.

Thông tin liên hệ: TS. Võ Xuân Nam; Điện thoại: 0988490098.