Nhảy đến nội dung
x

Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn”

Căn cứ kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn” từ ngày 25/3/2018 đến ngày 29/3/2018, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả thi đợt 1 như sau:
1. Giải cá nhân:
Do có nhiều cá nhân có số điểm thi bằng nhau nên Ban tổ chức đã căn cứ vào thời gian làm bài ngắn nhất để xếp hạng và tăng 4 giải khuyến khích, kết quả cụ thể như sau:

Giải

Họ tên

MSSV

Lớp

Số câu đúng

Thời gian làm bài

Nhất

Nguyễn Định Khang

31603050

16030301

29

21 mins 52 secs

Nhì

Nguyễn Hoàng Bảo Ngân

H1700239

170H0101

29

28 mins 29 secs

Ba

Phạm Nguyễn Đăng Thy

31503140

15030302

28

21 mins 31 secs

Khuyến khích

Phan Thị Bảo Ngân

61503045

15060302

28

29 mins 55 secs

Nguyễn Thị Thanh Vân

71504172

15070004

28

30 mins 3 secs

Trần Thị Thùy Trang

B1501051

150B0103

28

25 mins 57 secs

Trần Nguyễn Minh Thư

E1500194

150E0101

28

21 mins 39 secs

Bùi Đức Nhật

41600063

16040110

28

30 mins 00 sec

Nguyễn Thế Kiệt

51603169

16050302

28

24 mins 22 secs

Huỳnh Ngọc Hiền

71608031

16070612

28

27 mins 35 secs

Nguyễn Lê Minh Khang

51703110

17050302

28

25 mins 49 secs

Nguyễn Ngọc Như Hảo

H1700036

170H0102

28

30 mins 00 secs

2. Giải tập thể:
- Đoàn khoa Dược (tỉ lệ tham gia 57%)
- Đoàn khoa Tài chính ngân hàng (tỉ lệ tham gia 54%)
3. Giải thưởng: Giấy khen Đoàn trường.
4. Hình thức nhận:
- Ban Thường vụ Đoàn trường mời các cá nhân và đại diện tập thể nhận giấy khen Đoàn trường vào lúc 6h30 ngày 16/4/2018 tại buổi lễ chào cờ đầu tuần.
- Thời gian có mặt: 6h15 ngày 16/4/2018.
- Vui lòng liên hệ trước Đ/c Dung (01649 640 246) để biết vị trí đứng nhận thưởng.
Lưu ý: Cá nhân và tập thể không nhận thưởng theo quy định xem như từ chối giải thưởng.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cá nhân và tập thể nhận thưởng thực hiện đúng như thông báo.