Nhảy đến nội dung
x

Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn”

Căn cứ kết quả thi đợt 3 (từ ngày 28/4/2018 đến ngày 3/5/2018), căn cứ kết thi của 3 đợt cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn” Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả thi như sau:
I.    KẾT QUẢ THI ĐỢT 3
1.    Giải cá nhân: 
Do có nhiều cá nhân có số điểm thi bằng nhau nên Ban tổ chức đã căn cứ vào thời gian làm bài ngắn nhất để xếp hạng, kết quả cụ thể như sau:

Giải

Họ tên

MSSV

Lớp

Số câu đúng

Thời gian làm bài

Nhất

Văn Quan Bảo Ngọc

71406083

14070601

34

22 mins

Nhì

Bùi Đức Nhật

41600063

16040110

34

23 mins 50 secs

Ba

Huỳnh Tấn Thành Lâm

E1606031

160E0110

34

25 mins

Khuyến khích

Nguyễn Ngọc Thanh Hiền

81404084

14080402

34

29 mins 55 secs

Phan Thị Bảo Ngân

61503045

15060302

34

27 mins 50 secs

Đàm Tiểu Uyên

01501035

15000101

34

25 mins 52 secs

Chu Phan Vũ Duy

51503185

15050301

33

21 mins 40 secs

Trần Trung Hiếu

51603114

16050301

33

22 mins 57 secs

2.    Giải tập thể:
-    Đoàn khoa Dược
-    Đoàn khoa Kế toán
3.    Giải thưởng: Giấy khen Đoàn trường.
II.    KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
1.    Giải cá nhân: 

Giải

Họ tên

MSSV

Lớp

Tổng số câu đúng (3 đợt)

Giải thưởng

Nhất

Bùi Đức Nhật

41600063

16040110

90

Giấy khen Đoàn trường + 500.000đ

Nhì

Huỳnh Tấn Thành Lâm

E1606031

160E0110

81

Giấy khen Đoàn trường + 400.000đ

Ba

Phan Thị Bảo Ngân

61503045

15060302

80

Giấy khen Đoàn trường + 100.000đ

Nguyễn Trần Linh Chi

H1600027

160H0101

79

Giấy khen Đoàn trường + 100.000đ

Khuyến khích

Nguyễn Thị Ngọc Trang

21701412

17020103

73

Giấy khen Đoàn trường

Hín Tạt Dìn

71605051

16070503

72

Giấy khen Đoàn trường

Đỗ Duy Thanh

61502123

15060201

78

Giấy khen Đoàn trường

Nguyễn Ngọc Thanh Hiền

81404084

14080402

76

Giấy khen Đoàn trường

Hồ Phú Duy

H1500010

150H0101

72

Giấy khen Đoàn trường

Nguyễn Long Thành

E1701637

170E0161

75

Giấy khen Đoàn trường

Nguyễn Ngọc Chinh

61702077

17060202

71

Giấy khen Đoàn trường

Nguyễn Thị Như Quỳnh

01501160

15000103

71

Giấy khen Đoàn trường

Hà Nguyễn Thanh Hiếu

71706048

17070602

73

Giấy khen Đoàn trường

Hồ Thái Sơn

71506205

15070603

73

Giấy khen Đoàn trường

2.    Giải tập thể:

Giải

Họ tên

Tỉ lệ % sinh viên tham gia

Giải thưởng

Nhất

Đoàn khoa Dược

68,9%

Giấy khen Đoàn trường

+ 1.000.000đ

Nhì

Đoàn khoa Kế toán

68,4%

Giấy khen Đoàn trường + 800.000đ

Ba

Đoàn khoa Tài chính ngân hàng

58,6%

Giấy khen Đoàn trường + 500.000đ

Khuyến khích

Đoàn khoa Quản trị kinh doanh

48,0%

Giấy khen Đoàn trường

Đoàn khoa Ngoại ngữ

50,4%

Giấy khen Đoàn trường

III.    HÌNH THỨC NHẬN THƯỞNG:
Ban Thường vụ Đoàn trường mời các cá nhân và đại diện tập thể nhận giấy khen + thưởng (nếu có), liên hệ văn phòng Đoàn trường để nhận giải thưởng vào ngày 29/5/2018.
Lưu ý: Cá nhân và tập thể không nhận thưởng theo quy định xem như từ chối giải thưởng.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cá nhân và tập thể nhận thưởng thực hiện đúng như thông báo.