Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)

Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng; thực hiện những việc làm cụ thể, góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thực tiễn sinh động để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018, cụ thể như sau:
1. Địa bàn – Thời gian thực hiện:
- Số lượng:         200 chiến sĩ
- Thời gian:        3/7/2018 – 30/7/2018
- Địa bàn:           Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
2. Cách thức đăng ký tham gia: 
Sinh viên đăng ký TẠI ĐÂY. Hạn cuối đăng ký tham gia ngày 4/6/2018 hoặc đến khi đủ số lượng.
Những trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng vì lý do bất khả kháng không thể tham gia, vui lòng gửi đơn xin không tham gia về văn phòng Đoàn trường trễ nhất ngày 15/6/2018.
Lưu ý:
- Sau ngày 18/6/2018, sinh viên đã đăng ký tham gia vui lòng truy cập website: http://doanhoi.tdtu.edu.vn và truy cập hệ thống email cá nhân để biết thêm thông tin.
- Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ phân công từng địa bàn cụ thể cho sinh viên sau khi đăng ký (việc phân công này là ngẫu nhiên và căn cứ vào đội hình mà sinh viên đăng ký)
- Khi đăng ký, sinh viên cần lưu ý chọn đội hình theo năng lực và ngành học của bản thân để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.
II. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA
1. Quyền lợi khi tham gia:
- Được trải nghiệm với hoạt động tình nguyện, được tích lũy kinh nghiệm thực tế, rèn luyện các kỹ năng xã hội và trưởng thành hơn sau chiến dịch.
- Được gặp gỡ với các em nhỏ, thanh niên và người dân địa phương để chia sẻ và đóng góp cho các vùng khó khăn.
- Được cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn mới.
- Được ưu tiên xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
- Được đề xuất tặng giấy khen khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Được cấp giấy chứng nhận khi đã hoàn thành chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018.
- Được ghi nhận hoạt động theo Quy chế.
2. Nghĩa vụ:
- Phải đảm bảo tham gia xuyên suốt chiến dịch.
- Tuân theo mọi sự điều động và phân công của Ban chỉ huy chiến dịch.
- Thực hiện một cách tự giác các công việc của chiến dịch.
- Không được sử dụng các chất kích thích, gây nghiện, cờ bạc và các trò chơi không lành mạnh.
- Không được tự ý rút khỏi chiến dịch khi chiến dịch chưa kết thúc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của BCH chiến dịch cấp trường.
- Trong mọi trường hợp luôn luôn tôn trọng bà con địa phương.