Nhảy đến nội dung
x

Lịch sinh hoạt công dân khóa 22 năm học 2018 – 2019 (từ ngày 15/8/2018 đến 24/8/2018)

Các bạn sinh viên thân mến, Phòng Công tác học sinh - sinh viên (Phòng CTHSSV) thông báo đến các bạn lịch sinh hoạt công dân và lịch khám sức khỏe năm học 2018 - 2019 và dành cho Khóa 22 (Nội dung cụ thể theo file đính kèm tại đây); Các bạn sinh viên lưu ý:

***Lưu ý:

- Sinh viên chỉ mang giầy thể thao hoặc giầy đế mềm và bằng.

- Không được mang thức ăn và nước uống vào nhà thi đấu.

- Sinh viên chấp hành đúng nội quy tại nhà thi đấu.

- Sinh viên vui lòng không đi trễ so với thời gian tập trung.

- Sinh viên đi theo đúng nhóm theo lịch sinh hoạt.

- Vì quyền lợi của sinh viên, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt theo lịch. Trường hợp sinh viên không chấp hành sẽ bị xử lý theo qui chế công tác sinh viên.

- Sinh viên đọc, tìm hiểu nội qui, qui chế và các qui định của Trường trên hệ thống thông tin sinh viên.

- Phòng CTHSSV sẽ thông báo sinh viên kiểm tra theo các đợt.

Thân chào!