Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nghỉ học do dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; theo những khuyến cáo của các cơ quan chức năng; nay, Nhà trường thông báo nội dung sau:

  1. Toàn thể nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, học sinh (HSSV) được nghỉ học thêm một tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020). Ngày thứ Hai (10/02/2020), HSSV sẽ trở lại học bình thường theo Thời khóa biểu.
  2. Đề nghị các Khoa, Phòng chức năng liên quan, Trường trực thuộc thông báo đến toàn thể HVVS được biết và có kế hoạch tổ chức học bù cho HSSV sau khi lịch học chính thức được bắt đầu trở lại.

Toàn văn thông báo chính thức: