Nhảy đến nội dung
x
Kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018

Căn cứ quá trình học tập của lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng; 
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018 như sau: 
Kết quả (đính kèm)
Kết quả lớp đối tượng là căn cứ để Chi đoàn làm các thủ tục kết nạp Đoàn. 

Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)

Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng; thực hiện những việc làm cụ thể, góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thực tiễn sinh động để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018, cụ thể như sau:
1. Địa bàn – Thời gian thực hiện:
- Số lượng:         200 chiến sĩ
- Thời gian:        3/7/2018 – 30/7/2018
- Địa bàn:           Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
2. Cách thức đăng ký tham gia: 

Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn”

Căn cứ kết quả thi đợt 3 (từ ngày 28/4/2018 đến ngày 3/5/2018), căn cứ kết thi của 3 đợt cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn” Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả thi như sau:
I.    KẾT QUẢ THI ĐỢT 3
1.    Giải cá nhân: 
Do có nhiều cá nhân có số điểm thi bằng nhau nên Ban tổ chức đã căn cứ vào thời gian làm bài ngắn nhất để xếp hạng, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thi đợt 2 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn”

Căn cứ kết quả thi đợt 2 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn” từ ngày 12/4/2018 đến ngày 16/4/2018, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả thi đợt 2 như sau:
1.    Giải cá nhân: 
Do có nhiều cá nhân có số điểm thi bằng nhau nên Ban tổ chức đã căn cứ vào thời gian làm bài ngắn nhất để xếp hạng và tăng 1 giải khuyến khích, kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn”

Căn cứ kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn” từ ngày 25/3/2018 đến ngày 29/3/2018, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả thi đợt 1 như sau:
1. Giải cá nhân:
Do có nhiều cá nhân có số điểm thi bằng nhau nên Ban tổ chức đã căn cứ vào thời gian làm bài ngắn nhất để xếp hạng và tăng 4 giải khuyến khích, kết quả cụ thể như sau:

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm chuyển sinh hoạt Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo cho Đoàn viên Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm về việc chuyển hồ sơ Đoàn như sau:
1. Quy định về việc rút sổ Đoàn:

Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 11/2017

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;
Nhằm tiếp tục phát triển lực lượng chính trị của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và góp phần giới thiệu các đồng chí cảm tình đảng cho các cấp Ủy Đảng xem xét phát triển; qua đó tạo lực lượng nòng cốt, gương mẫu điển hình trong các hoạt động của nhà trường;
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo một số nội dung cụ thể sau:
I. Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng:
− Tổng số đoàn viên viên ưu tú được giới thiệu học lớp nhận thức về đảng: 95

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 hệ (4 năm) Đại học, khóa 10 hệ Cao đẳng

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 17 hệ  (4 năm) Đại học, khóa 10 hệ Cao đẳng chuyển sinh hoạt Đoàn theo tiến độ đào tạo của trường (đúng thời gian tốt nghiệp) , Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo chuyển hồ sơ Đoàn như sau:
1. Quy định về việc rút sổ Đoàn:

Kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2017

Căn cứ quá trình học tập của lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2017; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng;
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2017 như sau:
Kết quả (đính kèm)
Kết quả lớp đối tượng là căn cứ để Chi đoàn làm các thủ tục kết nạp Đoàn.

Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 4/ 2017

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;
Nhằm tiếp tục phát triển lực lượng chính trị của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và góp phần giới thiệu các đồng chí cảm tình đảng cho các cấp Ủy Đảng xem xét phát triển; qua đó tạo lực lượng nòng cốt, gương mẫu điển hình trong các hoạt động của nhà trường;
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo một số nội dung cụ thể sau:
I. Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng:
− Tổng số đoàn viên viên ưu tú được giới thiệu học lớp nhận thức về đảng: 95

Subscribe to Thông báo đoàn-hội