Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Nguyễn Lê Phúc - Nguyễn Thị Diệu Thúy - Lê Bình Nguyên
Khoa: 
Khoa học xã hội và nhân văn
Thành tích: 
  • Giải nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - EUREKA năm 2016 với đề tài “Nhận thức của nông dân về biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu” 

(Lê Phúc - Bên trái, Diệu Thúy - Ở giữa, Bình Nguyên - Bên phải)
 

Academic year: 
2016-2017