Nhảy đến nội dung
x

Chính sách

Học bổng

Dành cho sinh viên đạt điểm tuyển sinh cao nhất

Sinh viên các tỉnh có ký kết hợp tác toàn diện với Trường đạt điểm cao

Nhiều mức học bổng dành cho sinh viên từ Khá đến Xuất sắc

Dành cho sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho Ký túc xá

Dành cho sinh viên là con, anh/chị/em ruột Cán bộ công đoàn

Dành cho anh/chị/em ruột của sinh viên TDTU

Dành cho sinh viên có có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi

Con cháu dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ...

Học phí

Miễn học phí

Miễn học phí

Điều kiện, thủ tục miễn học phí

Giảm 70% học phí

Giảm 70% học phí

Điều kiện, thủ tục giảm 70% học phí

Giảm 50% học phí

Giảm 50% học phí

Điều kiện, thủ tục giảm 50% học phí

Hỗ trợ chi phí học tập

Hỗ trợ chi phí học tập

Chính sách hỗ trợ chí phí học tập

Cấp bù học phí

Cấp bù học phí

Chính sách cấp bù học phí

Xác nhận

Nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự

Vay vốn ngân hàng

Vay vốn ngân hàng

Bổ sung hồ sơ cá nhân

Bổ sung hồ sơ cá nhân

Bổ sung hồ sơ địa phương

Bổ sung hồ sơ địa phương