Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Doanh nghiệp đấu giá để mua Mẫu thiết kế của sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng

Theo thông tin từ Ban tổ chức Cuộc thi thiết kế trang trí mẫu nội thất gỗ “Hoa mai 2019-2020”, Sinh viên Quách Minh Quân, Ngành thiết kế nội thất t

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ đến thăm, học tập và trao đổi văn hóa tại Khoa Lao động và Công đoàn.

Từ ngày 03/01-16/01/2020 đoàn giảng viên và sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ gồm 01 Phó Viện trưởng Viện Quan hệ lao động, 02 giảng viên, 02 T