Nhảy đến nội dung
x

SV tập sự

Chương trình sinh viên tập sự

Trở thành sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng với các chương trình tập sự dành cho học sinh khối 12
các trường trung học phổ thông

Chương trình 4 giờ

Chương trình 4 giờ

Chương trình 8 giờ

Chương trình 8 giờ

Chương trình 24 giờ

Chương trình 24 giờ

Tin hoạt động

Học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, tỉnh Gia Lai tham gia chương trình sinh viên tập sự 24h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 07/01/2023 và ngày 08/01/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 24h cho 40 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Phạm Văn Đồng, tỉnh Gia Lai
Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Bình Thuận tham gia chương trình sinh viên tập sự 8h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 22/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 8h cho 75 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Bình Thuận
Học sinh Trường THPT Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tham gia chương trình sinh viên tập sự 8h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 15/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 8h cho 315 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận