Nhảy đến nội dung
x

Xác nhận sinh viên

Sinh viên có thể yêu cầu các loại Giấy xác nhận như sau

1. Giấy chứng nhận sinh viên: (1) Hoãn nghĩa vụ quân sự; (2) Bổ sung hồ sơ cá nhân; (3) Bổ sung hồ sơ địa phương; (4) Tạm thay thế Thẻ sinh viên

2. Vay vốn ngân hàng

3. Xác nhận dành cho sinh viên thuộc diện chế độ chính sách

Đối với sinh viên trễ tiến độ đào tạo:  

1. Đơn xác nhận: (1)  Bổ sung hồ sơ cá nhân; (2) Bổ sung hồ sơ địa phương

Đối với sinh viên đang trong thời gian kết thúc khóa đào tạo:

1. Giấy chứng nhận sinh viên:  (1) Hoãn nghĩa vụ quân sự; (2) Bổ sung hồ sơ cá nhân; (3) Bổ sung hồ sơ địa phương

Mẫu dùng chung:

1. Sơ yếu lý lịch: Cấp cho sinh viên đi thực tập có Giấy giới thiệu của khoa quản lý

2. Chứng nhận dự thi các kỳ thi do IIG tổ chức do hồ sơ sinh viên có vấn đề về CMND/Thẻ căn cước hoặc Thẻ sinh viên bị mất

https://cnsv.tdtu.edu.vn/