Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Đội Bóng Đá TDTU
Khoa: 
Thành tích: 

Vô địch Giải bóng đá sinh viên TP.HCM  năm 2018 và đây là lần vô địch thứ hai liên tiếp của đội bóng

Năm học: 
2018-2019