Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Trần Anh Thư
Khoa: 
Mỹ thuật công nghiệp
Thành tích: 
  • Đạt 7.5 điểm IELTS quốc tế đầu vào năm 2018
Academic year: 
2018-2019