Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Trần Hoàng Minh Quân
Khoa: 
Công nghệ thông tin
Thành tích: 

Đạt 7.5  điểm IELTS quốc tế đầu vào năm 2018

Năm học: 
2018-2019