Nhảy đến nội dung
x

SV tập sự

Chương trình sinh viên tập sự

Trở thành sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng với các chương trình tập sự dành cho học sinh khối 12
các trường trung học phổ thông

Chương trình 4 giờ

Chương trình 4 giờ

Chương trình 8 giờ

Chương trình 8 giờ

Chương trình 24 giờ

Chương trình 24 giờ

Tin hoạt động

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 28/11/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 110 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Bùi Thị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 08/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 210 học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang
Trường THCS - THPT Tân Lộc, Cà Mau tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày ngày 06/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 142 học sinh Trường THCS – THPT Tân Lộc, Cà Mau