Nhảy đến nội dung
x
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức đêm chung kết và trao giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên mùa 5
Ngày 07/6/2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức đêm chung kết và trao giải Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên mùa 5 (TDTU’s Got Talent Season 5)
Chuyên đề “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho sinh viên”
Ngày 27/12/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức chuyên đề “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho sinh viên” cho 300 sinh viên tham gia
Chuyên đề “Hành trình khởi nghiệp và lập nghiệp”
Vào ngày 21/12/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức thành công chuyên đề “Hành trình khởi nghiệp và lập nghiệp” cho hơn 300 sinh viên tham gia tại hội trường 10F
Chuyên đề “Định vị thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội”
Ngày 15/12/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức thành công chuyên đề “Định vị thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội” với hơn 300 sinh viên tham gia tại Hội trường 10F
Chuyên đề “Nguồn nhân lực trẻ cho sự phát triển bền vững trong nền kinh tế xanh"
Ngày 14/12/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức chuyên đề “Nguồn nhân lực trẻ cho sự phát triển bền vững trong nền kinh tế xanh" cho hơn 300 bạn tham gia tại Hội trường 10F
Chuyên đề “Digital well-being - Sống khỏe thời kỹ thuật số”
Sáng ngày 07/12/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã tổ chức chuyên đề “Digital well-being - Sống khỏe thời kỹ thuật số” với hơn 300 sinh viên tích cực tham gia tại Hội trường 10F
Chuyên đề "Thái độ và sự thành công của Gen Z"
Ngày 05/12/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức thành công chuyên đề "Thái độ và sự thành công của Gen Z" cho hơn 350 sinh viên TDTU tham gia tại Hội trường 10F
Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Ngày 30/11/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Chuyên đề “Tuyên truyền về bảo hiểm y tế”
Ngày 30/11/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã tổ chức Chuyên đề “Tuyên truyền về bảo hiểm y tế” cho Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng năm học 2023 - 2024 tại Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Subscribe to Sự kiện