Nhảy đến nội dung
x
Lớp Đoàn viên chào mừng Đại hội đoàn các cấp
Ngày 12/03/2022, Ban thường vụ Đoàn trường tổ chức lớp Đối tượng đoàn cho hơn 200 thanh niên, sinh viên ưu tú đang học tập tại Đại học Tôn Đức Thắng
Tuần 3 - Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV - năm 2021
Thông tin tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Tuần lễ sinh viên khỏe 2021 chính thức mở form đăng ký
Tuần lễ sinh viên khỏe 2021 chính thức mở form đăng ký
Chương trình “Thank you, Việt Nam" chính thức bắt đầu
Thông tin tham gia chương trình "Thank you, Việt Nam"
Lớp phụ đạo tiếng Việt cho sinh viên Lào
Hỗ trợ lớp phụ đạo tiếng Việt cho sinh viên Lào
Cán bộ Hội tiêu biểu năm học 2020 – 2021
Cán bộ Hội tiêu biểu năm học 2020 - 2021
Lễ tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"
Đêm ngày, 26.04 tại HT 10F đã diễn ra “Lễ tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 Tốt”
Lễ hội Tết cổ truyền Lào - Campuchia - Thái Lan 2021
Chúc mừng Tết cổ truyền các nước Lào - Thái Lan - Campuchia
|| Giải bóng đá giao lưu giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm cấp trường ||
Kết quả giải bóng đá giao lưu giữa các Câu lạc bộ, đội, nhóm cấp Trường năm 2021
Subscribe to Đoàn hội