Nhảy đến nội dung
x
Trường THCS - THPT Tân Lộc, Cà Mau tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày ngày 06/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 142 học sinh Trường THCS – THPT Tân Lộc, Cà Mau
Subscribe to Tan Loc