Nhảy đến nội dung
x

Tuổi trẻ Trường Đại học Tôn Đức Thắng hưởng ứng "Chuyển đổi số quốc gia"

BG

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10 tháng 10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2023, Ngày Chuyển đổi số quốc gia lựa chọn chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đoàn Trường – Hội Sinh viên Trường đã thực hiện các đợt cao điểm hỗ trợ định danh điện tử mức độ 2 cho giảng viên, viên chức, sinh viên Nhà trường. Hoạt động được Ban Thường vụ Đoàn Trường – Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường phối hợp tổ chức thực hiện tại Trường và hướng dẫn thực hiện trong Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Kết quả thực hiện hỗ trợ hơn 1.300 lượt cài đặt ứng dụng VNEID và thực hiện định danh điện tử mức độ 2. Đồng thời trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023, tại mặt trận Phường Tân Thuận Đông, các chiến sĩ đội hình chuyên Chuyển đổi số đã định kỳ phổ cập lớp học tin học cơ bản cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Kết quả tổ chức được 12 buổi phổ cập, thu hút 200 lượt thanh thiếu nhi tham gia.

Một số hình ảnh về các hoạt động chuyển đổi số trong khuôn khổ Mùa hè xanh 2023 và trong Trường:

DT03

 

DT01

 

DT01

 

P1

 

P2

 

P3

 

 

TG2

 

 

Tg4

 

 

TG6