Nhảy đến nội dung
x
Học tập, nghiên cứu tại Hoa Kỳ (Study in the US)

Sáng ngày 20/06/2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về “Study in the US”. Diễn giả đến từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm tư vấn giáo dục Hoa Kỳ (Education USA) và Trung tâm Hoa Kỳ (American Center).

Subscribe to DU HỌC HOA KỲ