Nhảy đến nội dung
x
Chuyên đề "Sức mạnh của những người bình thường"
Này 07/12/2022, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chuyên đề “Sức mạnh của những người bình thường”
Hội diễn văn nghệ sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2022-2023
Đêm 16/11/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Gala trao giải Hội diễn văn nghệ sinh viên năm học 2022-2023 với chủ đề “TDTU - Khát vọng vươn cao”
Tập huấn công tác sinh viên tháng 01/2023
Ngày 13/01/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công buổi tập huấn “Truyền thông hiệu quả trên mạng xã hội”
Tập huấn công tác sinh viên tháng 12/2022
Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chuyên đề: “Công tác định hướng tư tưởng cho sinh viên trong tình hình hiện nay - Những điều cần lưu ý”
Chuyên đề "Tích cực độc hại"
Ngày 26/12/2022, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức buổi chuyên đề “Tích cực độc hại” với sự tham gia của hơn 300 sinh viên
Chuyên đề: “Hướng dẫn thực hiện đề án nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”
Ngày 30/12/2022, Phòng Công tác học sinh - sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn thực hiện đề án nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học”
Chuyên đề: “Chuyện "Yêu": Hiểu đúng - Hành động đúng”
Ngày 01/12/2022, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã tổ chức buổi chuyên đề “Chuyện “Yêu”: Hiểu đúng - Hành động đúng” tại Hội trường 10F
Talkshow: "Tình dục, chuyện khó nói"
Chiều ngày 27/12/2022, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công talkshow: “Tình dục, chuyện khó nói”
Hơn 1.000 Thầy, Cô và sinh viên TDTU tham gia chạy bộ vì cộng đồng trên nền tảng UpRace
Ngày 19/11/2022, hơn 1.000 Thầy, Cô và sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đã cùng chạy bộ hơn 6.000 km gây quỹ vì cộng đồng trên nền tảng UpRace tại khuôn viên trường
Subscribe to Sự kiện