Nhảy đến nội dung
x
Học sinh Trường THCS – THPT Phú Thạnh tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 28/11/2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho học sinh Trường THCS – THPT Phú Thạnh, Tiền Giang
Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 08/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 210 học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang
Trường THCS - THPT Tân Lộc, Cà Mau tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày ngày 06/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 142 học sinh Trường THCS – THPT Tân Lộc, Cà Mau
Trường THPT Ngô Quyền, TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày ngày 21/05/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 761 học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP. Hồ Chí Minh
Học sinh Trường THCS – THPT Phú Thạnh tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 16/4/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho học sinh Trường THCS – THPT Phú Thạnh, Tiền Giang
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn hướng nghiệp tại Trường THCS - THPT Trần Cao Vân, Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn hướng nghiệp tại Trường THCS - THPT Trần Cao Vân, Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn, hướng nghiệp tại Trường THCS - THPT Hồng Hà, Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp tại Trường THCS-THPT Hồng Hà
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp năm 2022 tại Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao huyện Bình Chánh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp năm 2022 tại Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao huyện Bình Chánh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia Ngày hội Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2022 tại Trường THPT Nguyễn An Ninh, TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham gia Ngày hội Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm 2022 tại Trường THPT Nguyễn An Ninh, TP. Hồ Chí Minh
Subscribe to SV tập sự