Nhảy đến nội dung
x
Học sinh Trường THCS – THPT Phú Thạnh tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 28/11/2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho học sinh Trường THCS – THPT Phú Thạnh, Tiền Giang
Học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, tỉnh Gia Lai tham gia chương trình sinh viên tập sự 24h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 07/01/2023 và ngày 08/01/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 24h cho 40 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Phạm Văn Đồng, tỉnh Gia Lai
Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Bình Thuận tham gia chương trình sinh viên tập sự 8h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 22/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 8h cho 75 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Bình Thuận
Học sinh Trường THPT Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tham gia chương trình sinh viên tập sự 8h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 15/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 8h cho 315 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Học sinh Trường THPT Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tham gia chương trình sinh viên tập sự 24h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 09/12/2022 và 10/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 24h cho 130 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh, tỉnh Bình Thuận tham gia chương trình sinh viên tập sự 24h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 07/12/2022 và 08/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 24h cho 137 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Văn Linh, tỉnh Bình Thuận
Học sinh Trường THPT Lộc Thanh, Lâm Đồng tham gia chương trình sinh viên tập sự 8h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 03/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 8h cho 253 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Lộc Thanh, tỉnh Lâm Đồng
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 28/11/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 110 học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Bùi Thị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang tham gia chương trình sinh viên tập sự 4h tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Vào ngày 08/6/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Chương trình Sinh viên tập sự 4h cho 210 học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang
Subscribe to SV tập sự