Nhảy đến nội dung
x
Tập huấn công tác sinh viên tháng 02/2023
Ngày 10/02/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý I, năm 2023 - Định hướng thông tin tuyên truyền”
Tập huấn công tác sinh viên tháng 12/2022
Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chuyên đề: “Công tác định hướng tư tưởng cho sinh viên trong tình hình hiện nay - Những điều cần lưu ý”
Tập huấn công tác sinh viên tháng 01/2023
Ngày 13/01/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công buổi tập huấn “Truyền thông hiệu quả trên mạng xã hội”
Tập huấn Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn năm học 2022 - 2023
Ngày 26/11/2022 và ngày 27/11/2022, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã tổ chức tập huấn Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn năm học 2022 - 2023 tại Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Tập huấn công tác sinh viên năm học 2022 - 2023
Đây là nội dung quan trọng giúp cho công tác giáo dục sinh viên được thực hiện đồng bộ và thông tin thời sự được cập nhật một cách chính thống
Tập huấn kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên
Ngày 06/5/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức “Tập huấn kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn”
Subscribe to Tập huấn