Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Đội Nhảy Tự Do Đối Kháng
Khoa: 
Thành tích: 

Vô địch nhảy tự do đối kháng tại Giải thể thao sinh viên Việt Nam 2017 – khu vực phía Nam do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Academic year: 
2016-2017