Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Trương Chí Trung
Khoa: 
Điện-Điện tử
Thành tích: 
  • Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương năm 2017
  • Danh hiệu Sinh viên 5 tốt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
  • Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017
Academic year: 
2016-2017