Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Phạm Ngọc Vân Anh
Khoa: 
Quản trị kinh doanh
Thành tích: 
  • Đạt 8.0 điểm IELTS quốc tế đầu vào năm 2018
Academic year: 
2018-2019