Nhảy đến nội dung
x

Chính sách giảm 50% học phí

A. ĐỐI TƯỢNG MIỄN:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

B. HỒ SƠ GỒM:

1. Đơn đề nghị MGHP (SV nhận tại Phòng CTHSSV khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ)

3. Bản photocopy có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.