Nhảy đến nội dung
x

Giảm 50% học phí

1. Đối tượng và hồ sơ:

-      Sinh viên thuộc diện chính sách được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP:

 

TT

Đối tượng

Hồ sơ

Đối tượng được giảm 50% học phí:

1

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

1. Đơn đề nghị giảm học phí.

2. Giấy khai sinh (bản photocopy có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ).

3. Bản photocopy có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

2. Điều kiện:

-            Sinh viên thuộc đối tượng mục 1. nộp đầy đủ hồ sơ.

-           Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí từng học kỳ.

       3. Mức giảm 50% học phí:

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mức giảm 50% học phí năm học 2020-2021 (đồng/tháng)

Đại học

Cao đẳng

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật

980.000 * 0.5

780.000 * 0.5

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

1.170.000 * 0.5

940.000 * 0.5

3. Y dược

1.430.000 * 0.5

1.140.000 * 0.5

4. Lưu ý:

-           Sinh viên được hưởng chính sách giảm 50% học phí không quá 10 tháng/năm học/sinh viên và được chi trả tối đa 2 lần trong năm học.

-           Những trường hợp sinh viên bị kỷ luật, ngừng học hoặc buộc thôi học, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền giảm 50% học phí.

-         Những sinh viên thuộc diện giảm 50% học phí cùng lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

-           Khi nhận được nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, Nhà trường sẽ thông báo đến sinh viên trên hệ thống thông tin sinh viên.