Nhảy đến nội dung
x
Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao 2019

Sáng ngày 17/12/2019, tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao (The International Conference on Sport Science 2019: ICSS 2019).

Sử dụng nước bền vững trong môi trường và đô thị

Tại Việt Nam, nước sinh hoạt có thể trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm do quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số, biến đổi khí hậu, … Đây là thách thức lớn đối với chính quyền và người dân, đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống và thay đổi trong quy hoạch và quản lý sử dụng nước.

Subscribe to HỘI THẢO QUỐC TẾ