Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Lê Thành Trung
Khoa: 
Toán-Thống kê
Thành tích: 
  • Có thành tích Học tập xuất sắc, điểm rèn luyện 100/100, điểm học tập 9,59
  • Là sinh viên đã đạt thành tích Học tập Xuất sắc 3 năm liền
Academic year: 
2016-2017