Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Nguyễn Thị Anh Thư
Khoa: 
Khoa học xã hội và nhân văn
Thành tích: 

Giải Á quân “Én sinh viên” năm 2017 do Câu lạc bộ Người dẫn chương trình Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM tổ chức

Năm học: 
2016-2017