Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Tạ Nhật Thúy Anh
Khoa: 
Khoa học ứng dụng
Thành tích: 
  • Có bài báo được đăng thuộc danh mục dữ liệu ISI hạng 9
Academic year: 
2018-2019