Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Trần Huỳnh Minh Phúc
Khoa: 
Quản trị kinh doanh
Thành tích: 

Đạt 7.5 điểm IELTS quốc tế đầu vào năm 2018

Năm học: 
2018-2019