Nhảy đến nội dung
x
Giảng viên và sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ đến thăm, học tập và trao đổi văn hóa tại Khoa Lao động và Công đoàn.

Từ ngày 03/01-16/01/2020 đoàn giảng viên và sinh viên Trường đại học Cornell – Mỹ gồm 01 Phó Viện trưởng Viện Quan hệ lao động, 02 giảng viên, 02 Trợ giảng và 06 sinh viên đến thăm, học tập và giao lưu văn hóa tại Khoa Lao động và Công đoàn. 

Subscribe to ĐẠI HỌC CORNELL