Nhảy đến nội dung
x
Đăng ký hiến máu tình nguyện đợt 1 năm học 2018 - 2019

Thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn viên – Thanh niên của trường; hưởng ứng lời kêu gọi “Hiến máu cứu người” và giúp đỡ

Kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018

Căn cứ quá trình học tập của lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn

Đăng ký chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018 (mặt trận tỉnh)

Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng; thực hiện những việc làm cụ thể, góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kin

Kết quả thi đợt 3 và chung cuộc cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn”

Căn cứ kết quả thi đợt 3 (từ ngày 28/4/2018 đến ngày 3/5/2018), căn cứ kết thi của 3 đợt cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt

Kết quả thi đợt 2 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn”

Căn cứ kết quả thi đợt 2 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn” từ ngày 12/4/2018 đến ngày 16/4/2018, Ba

Kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn”

Căn cứ kết quả thi đợt 1 cuộc thi “Sinh viên TDTU tự hào truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống Đoàn” từ ngày 25/3/2018 đến ngày 29/3/2018, Ba

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm ch

Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 11/2017

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 hệ (4 năm) Đại học, khóa 10 hệ Cao đẳng

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 17 hệ  (4 năm) Đại

Subscribe to Thông báo đoàn-hội