Nhảy đến nội dung
x
Tập huấn công tác sinh viên tháng 12/2022
Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chuyên đề: “Công tác định hướng tư tưởng cho sinh viên trong tình hình hiện nay - Những điều cần lưu ý”
Tập huấn công tác sinh viên tháng 01/2023
Ngày 13/01/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công buổi tập huấn “Truyền thông hiệu quả trên mạng xã hội”
Tập huấn công tác sinh viên năm học 2022 - 2023
Đây là nội dung quan trọng giúp cho công tác giáo dục sinh viên được thực hiện đồng bộ và thông tin thời sự được cập nhật một cách chính thống
Subscribe to Cong tac sinh vien