Nhảy đến nội dung
x
XUÂN TÌNH NGUYỆN 2021 - KHOA KHXH&NV TDTU

🌼 XUÂN TÌNH NGUYỆN 2021 - KHOA KH

| SINH VIÊN TẬP SỰ 8H TẠI TDTU |

| SINH VIÊN TẬP SỰ 8H TẠI TDTU |

SINH VIÊN TẬP SỰ TDTU - TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG TP.HCM

SINH VIÊN TẬP SỰ TDTU - TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG TP.HCM

8h làm sinh viên TDTU có gì đặc biệt? 🤔

Talkshow chủ đề: Sinh viên đại học Tôn Đức Thắng với ngành truyền thông (MarCom).

Talkshow chủ đề: Sinh viên đại học Tôn Đức Thắng với ngành truyền thông (MarCom).

| SINH VIÊN TẬP SỰ 4H TẠI TDTU |

| SINH VIÊN TẬP SỰ 4H TẠI TDTU |

VÒNG LOẠI CUỘC THI MITSUBISHI ELECTRIC CUP AUTOMATION 2021 TẠI TDTU

VÒNG LOẠI CUỘC THI MITSUBISHI ELECTRIC CUP AUTOMATION 2021 TẠI TDTU

[ĐĂNG KÝ DỰ THI HÙNG BIỆN SINH VIÊN MÙA 3 - CHỦ ĐỀ: "SINH VIÊN TDTU VỚI SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA XÃ HỘI"]

[ĐĂNG KÝ DỰ THI HÙNG BIỆN SINH VIÊN MÙA 3 - CHỦ ĐỀ: "SINH VIÊN TDTU VỚI SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA XÃ HỘI"]

|| GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO LƯU GIỮA CÁC CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM CẤP TRƯỜNG ||

|| THÁNG THANH NIÊN 2021 ||

|| GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO LƯU GIỮA CÁC CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM CẤP TRƯỜNG ||