Nhảy đến nội dung
x
|| HÌNH ẢNH MẪU - CUỘC THI THIẾT KẾ ẢNH "BIỂU TƯỢNG THANH NIÊN" ||

|| HÌNH ẢNH MẪU - CUỘC THI THIẾT KẾ ẢNH "BIỂU TƯỢNG THANH NIÊN" ||

[𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐂𝐇𝐀̣𝐘 𝐁𝐎̣̂ 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄] - 𝐂𝐋𝐁 𝐓𝐎̂̉ 𝐂𝐇𝐔̛́𝐂 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐓𝐄𝐀𝐌

[𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐂𝐇𝐀̣𝐘 𝐁𝐎̣̂ 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄] - 𝐂𝐋𝐁 𝐓𝐎̂̉ 𝐂𝐇𝐔̛́𝐂 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐓𝐄𝐀𝐌

𝐓𝐃𝐓𝐔 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌𝐈𝐍𝐆 | Tư vấn tuyển sinh Khoa Mỹ thuật công nghiệp

𝐓𝐃𝐓𝐔 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌𝐈𝐍𝐆 | Tư vấn tuyển sinh Khoa Mỹ thuật công nghiệp

|| CUỘC THI VĂN NGHỆ TRỰC TUYẾN "VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA" - CHỦ ĐỀ "VIỆT SỬ KIÊU HÙNG" ||

|| CUỘC THI VĂN NGHỆ TRỰC TUYẾN "VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA" - CHỦ ĐỀ "VIỆT SỬ KIÊU HÙNG" ||

|| THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NHẬN BÀI DỰ THI ||

|| THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NHẬN BÀI DỰ THI ||

_______

|| CUỘC THI ONLINE NHẢY FLASHMOB - CHỦ ĐỀ “STEP ON STAGE” ||

|| CUỘC THI ONLINE NHẢY FLASHMOB - CHỦ ĐỀ “STEP ON STAGE” ||

Một chờ hai đợi ba trông

| BẮT ĐẦU NHẬN SẢN PHẨM DỰ THI CUỘC THI ẢNH “BIỂU TƯỢNG THANH NIÊN” |

| BẮT ĐẦU NHẬN SẢN PHẨM DỰ THI CUỘC THI ẢNH “BIỂU TƯỢNG THANH NIÊN” |

TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

-----